Contributie

De contributie bedraagt € 37,50 euro per persoon  per seizoen bij voorkeur te betalen via de bank:

NL22RABO 0114813612 t.n.v. Bridgeclub Sans Atout te Etten-Leur

Wie lid wordt tussen 1 januari en 31 maart betaalt € 20,00 euro, wie lid wordt vanaf 1 april betaalt voor het restant van het seizoen geen contributie meer.